Best Swing Golf Academy

Detská akadémia

Tréning detí a mládeže je dôležitý, pretože výchováva budúcich golfových hráčov. Deti a mládež potrebujú sociálnu skupinu (potrebujú byť spolu s deťmi). Pre tréningový proces sú veľmi dôležité atribúty ako motivácia, hľadanie príkladov, prirodzená snaha vyniknúť, ktoré deti dosiahnu len medzi svojimi rovesníkmi. Preto detské tréningy organizujeme v skupinách.

Využívanie didaktických zásad a postupov je alfou a omegou výučby detí a mládeže. Správne rozdelenie detí podľa veku, správna modelácia pomeru všeobecnej telesnej prípravy (pohybové hry, gymnastika, atletická príprava) oproti špeciálnej príprave (golf samotný trénujeme tak na tréningových plochách, na ihrisku, ako aj so špecifickými pomôckami ako SNAG golf, vynikajúci pri začiatkoch s golfom). Náš prístup je jedinečný a individuálny, z detí chceme vychovať všestranných športovcov, dokonale ovládajúcich svoje telo a svaly, tak aby golfový švih v ich prevedení bol maximálne efektívny, a aby deti dosahovali čo najlepšie výsledky na golfovom ihrisku.

Dlhodobá a systematická príprava je základ úspechu športovca v každom športe. Našou úlohou je vaše deti k športu viesť, učiť ich správne pohybové stereotypy golfového švihu ako aj správne ovládanie svalov tela. Našim cieľom nie je len naučiť vaše deti hrať golf, ale dať im základ k tomu, aby sa raz mohli stať vrcholovými športovcami. To je naším cieľom a v tom sa líšime od všetkých ostatných.

Termníny tréningov:

Veková kategória:   4-9 rokov
Výkonnosť:   Začínajúce a mierne pokročilé deti
Ďeň v týždni:   Štvrtok
Čas:   15:30
Lekcia:   90 min
Miesto:   Green Resort Hrubá Borša
Golfový inštruktor:   Marek Zvonček
Cena a počet tréningov:  60€ / mesiac (1 x tréning týždenne)

 


Veková kategória:   9-14 rokov
Výkonnosť:   Pokročilé deti a juniori s HCP
Ďeň v týždni:   Utorok / Sobota
Čas:   16:00 / 9:30
Lekcia:   90 min
Miesto:   Golf Club Carpatia (utorok) / Green Resort Hrubá Borša (sobota)
PGA Tréner:   Jakub Hrbáň
Cena a počet tréningov:   80€ / mesiac (1 x tréning týždenne),  140€ / mesiac (2 x tréning týždenne)

Mám záujem o detskú akadémiu +421 911 994 888